Hotline 1: 0973 015 124
Hotline 2: 0166 9820 855

    Bức tranh sơn mài Mèo vờn nhau của danh họa Nguyễn Sáng được nhiều nhà đâu tư quan tâm trả giá và đạt mức giá cuối cùng 101.000 USD.