Hotline 1: 0973 015 124
Hotline 2: 0166 9820 855

  Tranh ngựa (Mã đáo thành công) 13

  Tranh bộ sơn mài Bách Mã ( 100 con Ngựa )

  60 x 1m2 giá: 1.600.000 vnd/bộ

  80 x 1m6 giá: 3.500.000 vnd/bộ

  1m x 2m giá: 6.000.000 vnd/bộ

  Thông tin sản phẩm

  • Kích thước: 60 x 120VNĐ
  • Giá: 1.600.000 vnd/bộVNĐ